Jistě jste zaregistrovali, že jsme převlékli naši WEBovou prezentaci do nového kabátu. Tato změna image nám také umožní rozšířit prezentaci a doplnit ji o další služby, jako např. ankety, galerie a chystáme také reportáže o železnici. Doufáme, že se nám podaří Vás zaujmout a pokud byste měli nějaké náměty, napište nám!